Testiranje in izvedba rešitve

PREDHODNO TESTIRANJE 

V tej fazi bomo izvedli dogovorjene korake na način ,da dosežemo zastavljene cilje. V kolikor bodo še vedno obstajali dvomi na vaši strani glede ustreznosti rešitve, bomo napravili praktični test ustreznosti našega predloga.
V praksi to pomeni, da opravimo testno montažo podajalnikov na najbolj kritičnih mestih v vašem objektu in s posebno metodo izmerimo ustreznost predlagane rešitve v skupaj določenem obdobju. Za kupca takšen test ne predstavlja finančnega stroška. Kupec plača le dejansko porabljeni material!
S testiranjem čistil pa gre nekoliko lažje, saj očistimo problematično površino s predlaganim sredstvom. Na ta način se kupec osebno prepriča o pravilnosti ali zgrešenosti predlagane rešitve.

IZVEDBA HIGIENSKE REŠITVE

K izvedbi poslov vedno pristopimo sistematično. Po potrditvi predstavljene rešitve sledi faza realizacije. 
V kolikor gre za opremo objektov s podajalniki, najprej napravimo popis objekta, sledi demontaža obstoječe opreme in nato montaža nove opreme. Ob montaži izvedemo tudi prvo polnjenje.
Sledi izobraževanje osebja, ki je zadolženo za polnjenje in sprotno vzdrževanje podajalnikov. To je zelo pomembno, zato se temu še posebej posvetimo.
V kolikor smo se dogovorili za rešitev in ponudbo tudi/ali v okviru izdelkov za čiščenje objektov, najprej pristopimo k praktičnemu izobraževanju osebja, ki takšne izdelke uporablja, šele nato izdelke predamo v uporabo.
Po izvedbi zgoraj opisanega postopka, po vaši želji, spremljamo porabo materialov 4 mesece. 
Po tem obdobju napravimo oceno uspešnosti po ciljih, ki smo si jih zadali.
Kaj se zgodi, če ugotovimo da zadanih ciljev nismo dosegli? Zaenkrat se s takšnim problemom še nismo srečali. Na to smo zelo ponosni, vendar pa kljub temu kupcem zagotavljamo, da pri tem ne bodo kakorkoli oškodovani.