Od problema do rešitve

 

Natančno  veste kaj želite doseči , vendar se je v kupu izdelkov, ki so med seboj podobni, težko odločiti za optimalno kombinacijo?

Pomaga Vam lahko izkušen svetovalec s področja objektne higiene,

Skupaj bosta določila cilje in identificirala trenutne probleme,

Izdelala bosta načrt kako doseči te cilje!

Prepustite se strokovnjaku in ne naključju!

 

 

POGOVOR
Po pregledu seznama izdelkov, ste ugotovili, da se vam sicer zdijo zanimivi, a se kljub temu še ne morete odločiti za nakup, ker potrebujete dober nasvet in zanesljivega "navigatorja" med kopico izdelkov za objektno higieno?!

Pokličite našega prodajnega svetovalca, ki se bo v kratkem oglasil pri Vas na Vašem objektu!

Zakaj naš obisk?
Zaradi pogovora z Vami, vtisa o Vaši zgradbi in s tem kvalitetnih informacij in občutka, ki ga bo z obiskom pri Vas dobil naš prodajni svetovalec. To je zelo pomembno za kvalitetno svetovanje, iskanje prave rešitve in kvaliteto naše izvedbe. V tej fazi poizkušamo identificirati morebitne probleme.
Prodajni svetovalec se Vam bo na kratko predstavil, predstavil naše podjetje, nato pa pričel s pridobivanjem informacij, ki mu bodo pomagale pri pripravi predloga rešitve. Bolj kot boste odprti in kritični, boljša bo ta rešitev, če problem pri Vas seveda sploh obstaja.

POSNETEK DEJANSKEGA STANJA
Prodajalec si bo v naslednji fazi - skupaj z vami, ogledal objekt in s tem napravil posnetek dejanskega stanja. Po ogledu bo razumel in strokovno ocenil problem ter z njim povezane potrebe.


 
PREDLOG REŠITVE (objektni "know how")
Po opravljenem pogovoru in ogledu, bo prodajni svetovalec izdelal povzetek pogovora, izluščil cilje, ki jih je potrebno doseči in ob upoštevanju informacij ter lastnih opažanj z ogleda objekta, zastavil posel kot projekt. To bo: "Projekt iskanja higienske rešitve za vaš objekt".
Med drugim bomo napravili tudi študijo podobnih primerov. Obstaja namreč velika verjetnost, da se je podobna situacija pojavila že prej pri drugem podjetju oz. ustanovi. 
Po Vaši potrditvi svetovalčevih ugotovitev in ciljev iz povzetka, bomo skupaj prostopili k reševanju higienskih izzivov na vašem objektu.

CILJI
Cilji, ki jim običajno sledimo v tej fazi, so ponavadi:
- enostavnejša uporaba in skrbništvo, 
- bolj kontrolirana poraba, 
- izboljšanje higienskega sistema in izpolnjevanje standarda HACCP
- zmanjšanje porabe papirja
- znižanje stroškov
- nemoteno delovanje higienskih sistemov
- večja prijaznost do okolja
- pozitiven vpliv na zaposlene in obiskovalce
- določanje optimalnega cikla naročanja potrošnih materialov