Dostava in skrb za kupce

85% delovnega časa delavci v podjetju posvetijo rednemu operativnemu poslovanju podjetja. Ta vključuje dostavo blaga in poprodajne aktivnosti, saj se naše delo s podpisom prodajne pogodbe ne konča, ampak šele prične.
To izhaja že iz našega osnovnega vodila : »zagotavljati s stališča higiene vse za nemoteno in brezhibno obratovanje objekta«, in področja delovanja, ki je klasičen »povraten posel – repeat business«.
Vsak mesec opravimo na stotine dostav blaga kupcem na posamezne objekte v Sloveniji. Dostava je brezplačna in jo izvedemo v nekaj dneh po prejetem naročilu kupca.

Ločene po-prodaje pri nas tako ni pravzaprav ni, oziroma je poprodajna aktivnost integrirana v naše vsakodnevno delovanje.

To vodilo nas sili v stalno izboljševanje našega servisa kupcev, stalno izobraževanje in k resnemu obravnavanju ter hitremu reševanju reklamacij.

Novosti in inovacije s področja objektne higiene svojim partnerjem predstavljamo redno, saj želimo, da v znanju in uporabljenih materialih, napredujejo skupaj z nami oz. z razvojem naše panoge.
Poprodajne aktivnosti oz. skrbništvo kupcev, je pri nas dodatno podprto z informacijskim sistemom - tim. CRM informacijskim sistemom. (Client Relationship Managenent).
Za vsakega kupca, ali pa posamezen objekt pri kupcih, ki imajo v lasti ali upravljanju več objektov, na ta način vodimo evidenco storitev, dobav, reklamacijskih ali servisnih zahtevkov in podobno.
Vsi ti dogodki se vodijo glede na posamezen objekt, kar nam omogoča dober pregled nad odprtimi zahtevki kupcev, doseganje zadanih rokov za izvedbo in reševanje zahtevkov oz. reklamacij in nenazadnje "zgodovinsko analitiko" za dolgo nazaj. Le ta je pomembna in potrebna pri uvajanju izboljšav.