Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Sporočamo vam, da je vaša zasebnost za nas zelo pomembna in zato v družbi VALTEX & Co. d.o.o., Koprska ulica 62a,  1000 Ljubljana, varujemo vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete z obiskom na naših spletnih straneh (v nadaljnjem besedilu: spletne storitve).

V nadaljevanju vam tako sporočamo kako družba VALTEX & Co. d.o.o., Koprska ulica 62a,  1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: VALTEX) obravnava osebne podatke.

Namen te Politike zasebnosti je, da vam predstavimo katere osebne podatke zbiramo, na kakšne način jih zbiramo, podlage za njihovo zbiranje in namene zaradi katerih jih zbiramo ter vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Politika zasebnosti VALTEX je skladna z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/469/ES (v nadaljnjem besedilu Splošno uredbo o varstvu podatkov) in obsega naslednje:

 1.  kontaktne informacije VALTEX,
 2. pravne podlage in nameni obdelave osebnih podatkov,
 3. vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo,
 4. uporabo piškotkov,
 5. posredovanje osebnih podatkov,
 6. roke hrambe osebnih podatkov,
 7. varstvo osebnih podatkov,
 8. pravice posameznikov,
 9. spremembe politike zasebnosti.

1. KONTAKTNE INFORMACIJE VALTEX
Upravljalec osebnih podatkov je VALTEX (družba VALTEX & Co. d.o.o., Koprska ulica 62a,  1000 Ljubljana).

Na vaša vprašanja zvezi s to Politiko zasebnosti vam bo odgovorila odgovorna oseba in/ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri VALTEX. Stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko vzpostavite preko navedenega naslova VALTEX, preko elektronske pošte info@valtex.si  ali telefonske številke 01/510 30 40.

2. PRAVNE PODLAGE IN NAMENI OBDELAVE
VALTEX zbira, ureja, shranjuje, posreduje in drugače obdeluje pridobljene osebne podatke na pravnih podlag in za namene, ki so opredeljeni v nadaljevanju.

Obdelava na podlagi zakonitih interesov
VALTEX lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Kadar gre za nadaljnjo obdelavo podatkov zbranih o posamezniku, VALTEX opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali združeni obliki predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne analize VALTEX. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje obdelave podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Na podlagi zakonitih interesov lahko obdelujemo vaše osebne podatke tudi za namene preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Na podlagi z zakonitega interesa lahko VALTEX obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev delovanja svoje spletne strani in svojih spletnih storitev, zlasti z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do vašega uporabniškega računa, širjenje zlonamernih kod, preprečitev goljufij oz. drugih  zlorab spletnih strani ali intelektualne lastnine VALTEX.

Obdelava na podlagi privolitve

VALTEX obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov, ki  jo posameznik poda družbi za naslednje namene:

 • za namen neposrednega trženja – prejemanja obvestil. Obvestila vsebujejo aktualne ponudbe, ugodnosti, akcijske cene (odprodaja zalog), novosti in/ali vabila na dogodke upravljalca in njegovih poslovnih partnerjev, vabila k sodelovanju v nagradnih igrah in natečajih ter koristne nasvete, novosti in opomnike povezane z dejavnostjo VALTEX.
 • za izvajanje internih analiz.

Glede na posredovane osebne podatke lahko obvestila in prilagojene ponudbe prejemate na elektronski naslov ali s SMS ali MMS na posredovano mobilno telefonsko številko ali na posredovani naslov v tiskani obliki.

Svoje soglasje kadarkoli prekličete oz. spremenite s klikom na gumb »Odjava«, ki se nahaja na dnu elektronskega sporočila ali s posredovanjem zahteve za preklic soglasja za določen namen na elektronski naslov info@valtex.si ali po pošti na naslov VALTEX & Co. d.o.o., Koprska ulica 62a, 1000 Ljubljana.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje, lahko VALTEX izvaja razvrščanje posameznikov v segmente na podlagi uporabe spletnih strani VALTEX za namene prilagojenih ponudb storitev in izdelkov.

3.VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH ZBIRAMO
VALTEX zbira različne podatke, vključno z osebnimi podatki, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno določiti, v kolikor nam vi zaupate te osebne podatke. Podatke prejemamo s prijavo na obvestila in z obiskom spletnih strani.

Zbiramo naslednje osebne podatke:

 • osnovni osebni podatke kot so ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država);
 • tehnične podatke vašega brskalnika, računalnika ali mobilne naprave, ko dostopate do naših spletnih storitev.

4. UPORABA PIŠKOTKOV
Ko uporabljate naše spletne storitve se na vaš računalnik naložijo piškotki. Politiko piškotkov si lahko ogledate tukaj.

5. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
VALTEX lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni obdelovalci) za namene podpore, analize ali izboljševanja storitev. Pogodbeni obdelovalci imajo odstop le do tistih osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujejo za zagotovitev storitev, ki jih opravljajo za VALTEX, in jih ne smejo uporabljati za noben drug namen.

Ne glede na določbe glede časa hrambe osebnih podatkov po tej Politiki zasebnosti, lahko določene osebne podatke hranimo za daljše obdobje in jih posredujemo državnim organom v Republiki Sloveniji ali Evropske unije, v kolikor presodimo, da je tako posredovanje potrebno in zahtevano z zakonom ali drugimi predpisi kot npr. za namene preprečevanja kaznivih dejanj, njihova preiskovanja, za izvajanje upravnih ali sodnih postopkov in podobno.

V primeru uporabe spletnih storitev zunaj držav članic evropske unije se zaradi zagotavljanja spletnih storitev posredovani podatki lahko prenašajo, shranjujejo ali obdelujejo v tretjih državah, kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov predpisuje drugačne standarde kot v državah evropske unije oz. evropskega gospodarskega prostora. Z uporabo storitev v teh državah soglašate, da se lahko osebni podatki prenašajo oz. posredujejo subjektom, ki so v tretjih državah. Pri tem vam sporočamo, da sicer VALTEX vaših osebnih podatkov ne bo posredoval v države izven evropske unije oz. evropskega gospodarskega prostora.

6. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODTAKOV
Osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za zagotovitev naših storitev oziroma dlje, v kolikor obstajajo zakonske obveznosti.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja, hranimo vse do preklica soglasja, vendar največ 5 let.

Podatke o vas, ki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani lahko po naši presoji anonimiziramo in združimo z drugimi podatki, ki ne omogočajo določitve posameznika za pridobitev vpogleda v statistične informacije, ki so potrebni ali koristni za nas, kot je na primer statistika uporabe storitev in podobno. Vsi ti podatki so anonimizirani in ne ponujajo povezave z določljivim posameznikom.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
V VALTEX si prizadevamo primerno varovati vaše osebne podatke, vendar vam ne moremo zagotoviti popolne varnosti osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, in tako ne odgovarjamo za morebitno krajo, uničenje, izgubo ali nenamerno razkritje vaših osebnih podatkov ali informacij o vas. 

Zagotavljamo vam, da bomo upoštevali splošno sprejete standarde za zaščito prejetih informacij tako med prenosom kot po njihovem prejetju, vendar na žalost noben način elektronskega prenosa ali shranjevanja ni popolnoma varen in vam zato ne moremo zagotoviti popolne varnosti. 

VALTEX uporablja tehnologijo SSL (Secure Sockets Layer), ki zagotavlja šifriranje osebnih podatkov. VALTEX sodeluje s podjetjem, ki zagotavlja varnost naših storitev in osebnih podatkov, ki jih prejmemo. Tudi strežniki VALTEX so dodatno zaščiteni z uporabo požarnih pregrad in drugih tehnologij za zagotavljanje varnosti podatkov.

Za varovanje podatkov pa ste odgovorni tudi vi kot uporabniki z ustreznim zagotavljanjem varnosti vaših računalnikov in mobilnih naprav. Predlagamo vam, da uporabljajte brskalnik, ki omogoča nastavitev varnostnih funkcij preden posredujete vaše osebne podatke preko interneta in podpira uporabo SSL tehnologije. V nasprotnem primeru je lahko prenos osebnih podatkov tvegan in vas v tem primeru ne moremo zaščititi. Zato vam predlagamo, da omogočite funkcije vašega brskalnika, ki bodo zavarovali vaše podatke oz. vas obvestili o morebitnih nezavarovanih povezavah tako, da boste s tem pripomogli k varnosti vaših osebnih podatkov. Spominjamo vas, da se varni spletni naslovi začnejo s https:// in ne http://, skupaj s simbolom za varno povezavo, ki ga uporablja vaš brskalnik, kar kaže na uporabo varne komunikacije s strežnikom.

Ker kot že povedano nobena povezava preko interneta ne more biti popolnoma varna vam podajamo omejitev naše odgovornosti saj ne moremo zagotoviti popolne varnosti podatkov, ki nam jih posredujete, kar pomeni, da nam vaše osebne podatke posredujete na lastno odgovornost.

8. PRAVICE POSAMEZNIKOV
VALTEX bo poskrbel za uresničevanje vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki.  Vaše zahteve lahko pošljete na elektronski naslov info@valtex.si ali po pošti na naslov VALTEX & Co. d.o.o., Koprska ulica 62a, 1000 Ljubljana, in vam bomo skladno s predpisi na vaše zahteve tudi odgovorili.

Pravica do dostopa do podatkov
Kadarkoli lahko zahtevate, da vam potrdimo ali obdelujemo vaše podatke ter vam podamo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o vrsti osebnih podatkov, o namenu obdelave, komu so bili ali jim bodo posredovani, obdobju hrambe podatkov in podobno).

Pravica do popravka
Kadarkoli lahko zahteva, da vam omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov s katerimi razpolagamo.

Pravica do izbrisa
Skladno s predpisi lahko kadarkoli zahtevate, da izbrišemo vaše osebnih podatkov (pravica do pozabe).

Pravica do omejitve obdelave
Skladno s predpisi, lahko kadarkoli zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Skladno s predpisi lahko kadarkoli zahtevate, da za vas osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljeni ali strojno berljivi obliki, posredujemo posamezniku ali upravljavcu, ki ga boste določili pod dodatnim pogojem, da je to tehnično izvedljivo. 

Pravica do ugovora
Skladno s predpisi lahko kadarkoli ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov. Na podlagi vašega ugovora bomo potem prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če se bomo odločili, da imamo kljub vašemu ugovoru utemeljene razloge za nadaljnjo zakonito obdelavo vaših podatkov.

Preklic soglasja
Kadarkoli lahko prekličete soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov in sicer ali s klikom na gumb »Odjava«, ki se nahaja na dnu elektronskega sporočila ali s posredovanjem zahteve za preklic soglasja za določen namen na naš elektronski naslov info@valtex.si ali po pošti na naslov VALTEX & Co. d.o.o., Koprska ulica 62a, 1000 Ljubljana.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu
Kot posameznik imate pravico do pritožbe pri Informacijskemu pooblaščenec Republike Slovenije, v kolikor menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi. Postopek pritožbe pri nadzornem organu je objavljen na njihovi spletni strani, ki je dostopna tukaj.

9. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
V VALTEX imamo pravico do spremembe te Politike zasebnosti glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in vam zato predlagamo, da občasno preverjate morebitne spremembe.

O vseh morebitnih spremembah obdelave vaših osebnih podatkov ali te Politike zasebnosti, vas bomo tudi ustrezno predhodno obvestili in spremembe politike zasebnosti  objavili na naših spletnih straneh.

V kolikor morebiti ne soglašate z našo politiko zasebnosti, vas prosimo, da prenehate z uporabo naših  spletnih storitve in prekličete dana soglasja za uporabo vaših osebnih podatkov.