Športno rekreac. centri

Lastniki in upravljalci športno rekreacijskih objektov nam največkrat povedo, da imajo težave z:

- neprilagojeno opremo za različne športne objekte
- porabo velike količine mila in brisač
- velikim volumnom odpadnega papirja iz sanitarij
- neprilagojenostjo higienske opreme športnim objektom
- porabo velike količine čistil, če ta niso izrazito učinkovita
- izborom čistil za tla dvoran (zaradi zdrsov)

Naprej na referenčno zgodbo »