Šolstvo

Ravnatelji in ravnateljice v šolah in vrtcih nam največkrat povedo, da imajo težave z:

- pritiskom na stroške zaradi krčenja proračunskih sredstev
- posledično porabo prevelike količine mila in brisač
- igranjem otrok z podajalniki, kar poveča porabo
- velikim volumnom odpadnega papirja iz sanitarij

- neprilagojenostjo higienske opreme majhnim otrokom
- porabo velike količine čistil, če ta niso izrazito učinkovita
- izborom čistil za tla telovadnic (zaradi zdrsov)

Naprej na referenčno zgodbo »