Obvestilo – dezinfekcijska sredstva

V zadnjih tednih beležimo močno povečana povpraševanja in naročila sredstev za dezinfekcijo rok in površin. V zvezi s tem podajamo naslednje obvestilo:

  • kupcem  s katerimi imamo sklenjene pogodbe o dobavi dezinfekcijskih sredstev, normalno zagotavljamo dobave le teh v okviru pogodbeno določenih količin,
  • dobave dezinfekcijskih sredstev ostalim kupcem pa izvajamo po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
    1. naročila zdravstva (absolutna prednost),
    2. naročila državnih organov (prednost pred ostalimi naročili),
    3. naročila ostalih kupcev,

s tem da se naročila znotraj posamezne prioritetne skupine izvajajo tako, da upoštevamo vrstnem redu prejema posameznega naročila.

Valtex NI in tudi NE BO dvigoval cen dezinfekcijskih sredstev in/ali ostalih izdelkov za osebno higieno in zaščito.

Dezinfekcijskih sredstev močno primanjkuje, zato se posebej trudimo zagotavljati zadostne količine za vsa naročila iz vseh nam znanih nabavnih virov.