Montaža in servis

Servisno in montažno aktivnost izvaja za to specializirana ekipa delavcev.

To pomeni, da so popisi del, izvedba montaž in funkcionalna postavitev podajalnikov brisač, mila in toaletnega papirja izvedeni na najvišjem možnem nivoju in v dogovorejnih rokih. 

Redne montaže podajalnikov običajno pričnemo izvajati v roku 5 delovnih dni po prejemu naročila. Montaže izvedemo tudi na v naprej določen datum. 

V primeru, da stranka potrebuje Urgentno montažo zaradi tehničnega prevzema objekta ali zaradi podobnih nujnih razlogov, montaže izvedemo prioritetno v roku 1 delovnega dneva.

Servis podajalnikov izvajamo prioritetno pred drugimi dejavnostmi, saj se zavedamo zadrege, ki jo povzročijo nedelujoči podajalniki. Servisni roki so zato krajši od montažnih. Servis izvedemo v roku 3 delovnih dni od prejema servisnega zahtevka. 

Prav tako pa poznamo tudi institut Urgentnega Servisa, ki ga proti plačilu opravimo v roku krajšem od 24 ur.

Preventivni Periodični servis običajno izvajamo samoiniciativno ali pa po naročilu. Gre za redni letni servis oz. pregled higienskih sistemov na kupčevem objektu. Strošek preventivnega servisa in strošek z garancijo kritih podajalnikov krijemo mi, stranka pa krije zgolj stroške uničenih podajalnikov.