Čiščenje in brisanje v kovinski industriji

ČIŠČENJE UMAZANIH IN RJASTIH POVRŠIN:

Čistilne krpe morajo omogočati odstranjevanje rje in umazanije, hkrati pa morajo zaščititi roke.

Krpe morajo biti:
- vpojne,
- odporne
- primerne za uporabo z razredčili in topili.

Papirnate brisače niso primerne za te naloge!

BRISANJE ZAMAŠČENIH KOVIN:

Brisače morajo dobro odstranjevati olja in masti, ter kovinske delce.

Brisače morajo biti:
- vpojne,
- močne tudi ko so mokre
- kompaktne zaradi zaščite rok.

Za to nalogo so najbolj primerne večslojne papirnate brisače s posebnimi lastnostmi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE STROJEV:

Čistilne krpe morajo dobro odstranjevati olja in masti, hladilne tekočine in kovinske opilke. Na ostrih robovih se ne pretrgajo in hkrati zaščitijo roke.

Krpe morajo biti:
- izjemno močne
- izjemno vpojne
- primerne morajo biti za uporabo z razredčili in topili
- ščititi roke pred poškodbami na ostrih robovih,
- dovolj fleksibilne za čiščenje podrobnosti.

Papirnate brisače in bombažne cunje niso primerne za takšno nalogo.

ČIŠČENJE PRED BARVANJEM:

Čistilne krpe morajo dobro odstranjevati ostanke razredčil in topil, prah in prstne odtise.

Krpe morajo biti:
- mehke,
- fleksibilne za čiščenje podrobnosti,
- vpojne za razredčila,
- ne smejo puščati vlaken in
- imeti dobre čistilne lastnosti.

Papirnate brisače in bombažne cunje niso primerne za takšno nalogo.

BRISANJE RAZLITEGA OLJA:

Brisače morajo dobro vpijati olja in masti.

Brisače morajo biti:
- zelo vpojne,
- močne tudi ko so mokre.

Za to nalogo so najbolj primerne večslojne papirnate brisače s povečano absorbcijsko sposobnostjo vpijanja olja.

BRISANJE ZAMAŠČENIH ROK:

Brisače morajo dobro odstranjevati olja, masti in umazanijo.

Brisače morajo biti:
- vpojne
- močne,
- odporne na trganje.

Za to nalogo so najbolj primerne papirnate brisače s povečano odpornostjo.

ČIŠČENJE ORODJA:

Čistilne krpe morajo dobro odstranjevati olja in umazanijo. Na ostrih robovih se ne pretrgajo.

Krpe morajo biti:
- močne
- vpojne,
- fleksibilne za čiščenje podrobnosti,
- večkrat uporabne.

Papirnate brisače in bombažne cunje niso primerne za takšno nalogo.

ČIŠČENJE PRED DOBAVO KUPCU:

Čistilne krpe morajo dobro odstranjevati prstne odtise in prah.

Krpe morajo biti:
- mehke,
- fleksibilne za čiščenje podrobnosti,
- vpojne za razredčila in čistila
- ne smejo puščati vlaken.

Papirnate brisače in bombažne cunje niso primerne za takšno nalogo.