Živilska industrija

Natureta

ETA, živilska industrija d.d.
Svoje poslanstvo vidi v zadovoljevanju potreb zahtevnejših potrošnikov, ki želijo prehrambene izdelke najvišje kakovosti. Verjamejo v inovativne rešitve, ki se v prvi vrsti osredotočijo na potrošnika. Z nenehnim izboljševanjem kakovosti poslovanja skrbijo tako za donosnost družbe, kot tudi za zadovoljstvo zaposlenih ter širšega družbenega okolja.

Izziv:
V sanitarijah so imeli klasične podajalnike za higienski papir in milnike na dotakanje. Soočali so se z naslednjimi težavami:
- zastarel izgled sanitarij,
- neprilagojenost opreme glede na različne zahteve v pisarniškem in proizvodnem delu,
- velike količine porabljenega papirja in mila,
- večje obremenjevanje okolja,
- preveč dela z oskrbovanjem in vzdrževanjem celotnega sistema.

Potrebe in rešitev:
Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočalo:
- manjšo porabo higienskega potrošnega materiala,
- izboljšan videz prostorov,
- izpolnjevanje zahtev tako v pisarnah kakor tudi v proizvodnji,
- bolj ekološki sistem,
- enostavnejše delovne procese.

Poiskali smo inovativno rešitev, ki je zadovoljevala njihove potrebe.

Rezultat:
- lepše in bolj urejene sanitarije
-
bolj zadovoljni zaposleni
- prihranek na času
- do okolja prijaznejši sistem
- višji nivo higiene

»Higiena v prehrambeni industriji igra pomembno vlogo, zato nenehno iščemo izboljšave na tem področju. Skupaj s strokovnjaki iz podjetja VALTEX & Co. d.o.o. smo prišli do rešitve, ki zadošča našim specifičnim zahtevam. Sodelovanje z njimi je prijetno.«
Sonja Voljkar
Strokovna delavka za varstvo, higieno in študij dela

Naprej na tipične prostore »