Zdravstvo

 Zdravstveni dom Cerknica

Poslanstvo in vizija zdravstvenega doma Cerknica je integriran, preventivno — kurativni socialno — medicinski center, ki pokriva celotno populacijo na svojem območju ter s svojimi dejavnostmi spremlja človeka vse od rojstva. V skladu z novimi usmeritvami postane center za promocijo zdravja s posebnim poudarkom na preventivni dejavnosti, ki obsega: splošne, otroške in šolske ambulante, dispanzer za žene, antitrombotično, pulmološko in diabetološko ambulanto, medicino dela, nujno medicinsko pomoč, patronažno nego, reševalno službo, logopeda, psihologa, fizioterapijo in laboratorije.

Izziv:
Glede na obsežno dejavnost je bilo potrebno upoštevati raznolikost uporabnikov toaletnih prostorov. Imeli so težave s preveliko porabo higienskega papirja. V koših so bile pogosto neuporabljene brisačke. Občasno je prihajalo do mašenja odtokov.

Potrebne rešitve:
Glavna medicinska sestra je želela rešitev, ki bo omogočila, da:
- se bo obseg porabe papirnatih brisačk zmanjšal,
- bo odjem potekal kontrolirano,
- ne bo prihajalo do težav z odtoki,
- okolju prijaznejše

To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema.

Rezultat:
-
bolj urejene in estetske sanitarije,
- višji higienski standard,
- manjše obremenjevanje okolja in
- nižji stroški prenovljenega higienskega sistema.

» S podajalniki sem zelo zadovoljna. Zmanjšala se je poraba brisačk in WC papirja, kar so mi potrdile snažilke, izpis nabave in računi. Izgled WC je lepši, ker papir ne leži vsepovsod po tleh. Obiskovalci so se navadili na modernejši izgled in uporabo podajalnikov in so z njimi zadovoljni. S tem sem dosegla višji higienski standard in bolj urejene sanitarije.«
Sonja Kraševec DMS
glavna med. sestra

Naprej na tipične prostore »