Ljubljanskim mlekarnam smo pomagali vzpostaviti prvi interni snovni krog embalaže Tetra Pak

Uspešno prakso zapiranja snovnih krogov kartonske embalaže za mleko in sokove smo iz lokalnih skupnosti prenesli v gospodarstvo. Ljubljanske mlekarne so postale prvo slovensko podjetje, ki je vzpostavilo snovni krog za embalažo Tetra Pak. V Valtexu smo Ljubljanske mlekarne podprli in jim svetovali v glavnih korakih, potrebnih za vzpostavitev in delovanja internega snovnega kroga.

Prvi interni snovni krog za embalažo Tetra Pak v Ljubljanskih mlekarnah dokazuje, da naš model krožnega gospodarstva oziroma zapiranja snovnega kroga kartonske embalaže za mleko in sokove mogoče vzpostaviti v vsaki skupnosti in organizaciji. V družbi Valtex smo prvi projekt zapiranja snovnega kroga kartonske embalaže za mleko in sokove vzpostavili v lokalni skupnosti, na območju osmih občin, ki jih pokriva Komunala Novo mesto.

Za potrebe proizvodnje mlečnih izdelkov v Ljubljanskih mlekarnah na leto nastane približno 160 ton ostanka embalaže Tetra Pak, ki je odslej v celoti vključen v sistem zapiranja snovnega kroga. Ostanke embalaže namensko zbirajo, da iz njenega kartonskega dela v podjetju Lucart predelajo v robčke, papirnate brisače in higienski papir Lucart Professional EcoNatural, ki se vrnejo v Ljubljanske mlekarne za interno uporabo. Interni snovni krog je tako sklenjen. Vzpostavili so ga v sklopu projekta krožnega gospodarstva »Z embalažo Tetra Pak do robčkov«, v katerem poleg Ljubljanskih mlekarn, podjetja Valtex, skupnosti EKO INICIATIVA in družbe Lucart sodelujeta Tetra Pak kot proizvajalec embalaže in Dana kot polnilec pijač v embalaži Tetra Pak. Na dogodku ob vzpostavitvi internega snovnega kroga v Ljubljanskih mlekarnah so sodelovali partnerji projekta in Zlatko kot podpornik akcije.

 »V zadnjih letih je krožno gospodarstvo postalo pomembna tema na gospodarskem parketu. Veseli me, da Ljubljanske mlekarne tudi na tem področju ustvarjamo trende in verjamem, da bodo našemu zgledu sledila tudi druga podjetja, v katerih nastajajo ostanki embalaže, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Posluh za okolje je vtkan v naš DNK in pobuda mojih sodelavk ter sodelavcev, da se kot prvi v Sloveniji lotimo zapiranja interne snovne zanke na področju embalaže Tetra Pak, je samo ena v vrsti številnih aktivnosti, s katerimi iščemo rešitve za učinkovito ravnanje z okoljem,« je dejal Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn.  

Novim pristopom ravnanja z ostanki embalaže Tetra Pak so se prilagodili: »Snovna zanka za embalažo Tetra Pak se začne v proizvodnji trajnih izdelkov, kjer embalažo iz koluta preoblikujemo v obliko, kot jo poznajo kupci in napolnimo z mlekom ali jogurtom. Ostanke embalaže, ki nastanejo pri tem procesu, nato odložimo na sodoben ekološki otok, od koder potujejo do preše, kjer jih pripravimo za prevzem pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo,« je pojasnila Simona Papler, vodja ekologije v Ljubljanskih mlekarnah.

S klikom na to povezavo si oglejte prispevek RTV SLO.

Tags: