Dokazali smo, da so izdelki Lucart EcoNatural zdravstveno ustrezni

Zdravstveni inšpektorat je na podlagi vseh dokazil ustavil postopek preverjanja zdravstvene ustreznosti izdelkov Lucart EcoNatural. Z vsemi predloženimi dokazili, analizami, certifikati in strokovnimi mnenji smo dokazali, da so izdelki varni za uporabo.
S tem dokazujemo tudi, da noben poskus diskreditacije naših izdelkov, ki se sklicuje na prispevek v oddaji 24 ur na POP TV o zdravstveni ustreznosti izdelkov, nima utemeljene osnove in je prav tako zavajajoč.

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je 16. junija 2017 izdal sklep, v katerem je ustavil postopek ugotavljanja zdravstvene ustreznosti toaletnega papirja Lucart EcoNatural. Zdravstveni inšpektorat je postopek začel na osnovi novinarskega prispevka, v katerem so poenostavljeno, zavajajoče in necelovito predstavili analizo Inštituta za celulozo in papir (ICP), opravljeno na omejenem vzorcu izdelkov Lucart EcoNatural. Žal je bila v analizi napačna tudi izhodiščna vrednost primerjave za bisfenol A, ki je bila še posebej izrazito predstavljena in izpostavljena kot tveganje za zdravje.
Zaradi tega se je neupravičeno pojavil dvom o zdravstveni ustreznosti, zato še enkrat podajamo ključna dejstva o treh izpostavljenih parametrih:

  • Aluminij ni škodljiv element oziroma kovina. Uporabljamo ga v gospodinjstvu, v papirju se uporablja za vezivo in ga vsebujejo vsi papirji ne glede na to, ali so izdelani iz primarne ali sekundarne (reciklirane) surovine.
  • Pri proizvodnji higienskega papirja Lucart Econatural ne uporabljajo optičnih belil.  Inštitut za celulozo in papir ni ugotavljal prehajanja optičnih belil v izdelek. Te analize za izdelke Lucart EcoNatural izvaja akreditirana in neodvisna organizacija. S testi obstojnosti na svetlobi je namreč treba dokazati nizke vrednosti izločanja optičnih belil za pridobitev znaka za okolje EU Ecolabel, ki ga imajo naši izdelki. Naši izdelki dosegajo celo za razred višjo oceno (najvišjo), kot je predpisana, in tako prehajanje optičnih belil ne predstavlja tveganja za zdravje.
  • Posebej je bila izpostavljena nevarnost za BPA, čeprav toaletni papir spada med izdelke, za katerega zakonodaja ne zahteva ugotavljanja prisotnosti BPA, saj ne velja za nevarnega. Mnenje o tem je podala Konfederacija evropske papirne industrije (CEPI), prav tako tudi Nacionalni inštitut za biologijo iz Ljubljane. V izpostavljeni analizi je ICP napačno primerjal vrednosti BPA v naših izdelkih s tistimi mejnimi vrednostmi, ki veljajo za živila. Kot smo že opozorili, bi jih lahko primerjali kvečjemu z vrednostmi, ki veljajo za papirno embalažo, ki prihajajo v stik z živili – v tem primeru je vsebnost BPA 846-krat nižja, kot je dovoljeno za papirnato embalažo živil. To pomeni, da vsebnost BPA ne predstavlja tveganja za zdravje.

Kupcem higienskega papirja Lucart EcoNatural so na željo oz. zahtevo na voljo naslednji dokumenti:

  • sklep Zdravstvenega inšpektorata RS o ustaviti postopka preverjanja zdravstvene ustreznosti izdelkov Lucart EcoNatural,
  • mnenje Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), da so izdelki varni za uporabo, v katerem tudi ustrezno in pravilno interpretirajo vsebnost ter dejansko izpostavljenost BPA v izdelkih Lucart EcoNatural,
  • izjavo družbe Lucart s celovitim pojasnilom o treh snoveh, ki so bile v prispevku še posebej izpostavljene.

Spoštovani poslovni partnerji, cenimo vaše zaupanje. 
Predstavili smo nesporna dejstva, ki potrjujejo zdravstveno ustreznost naših izdelkov. Skrb za zdravje uporabnikov naših izdelkov je že ves čas naša primarna vrednota. Zato so naši izdelki bili in bodo zdravstveno ustrezni.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja.

Za vsa pojasnila smo vam z veseljem na voljo.

VALTEX & Co., d.o.o